เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Low-ict.gif

คลังรูปภาพ

เตรียมความพร้อมการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ วช. เวอร์ชั่นใหม่ 
7 สิงหาคม 2555
 
สร้างงานคำนวณอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Excel 2007 ขั้นสูง 
30-31 กรกฎาคม 2555
 
นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 2007 ขั้นสูง 
25-26 กรกฎาคม 2555
 
ร่วมลดทอนขยะไอที เพื่อบ้านหลังที่ ๒ ของเรา 
16 กรกฎาคม 2555
 
จัดการงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Word 2007 ขั้นสูง 
20-21 มิถุนายน 2555
 


> มีรูปอีกเพียบ hot button

คลัง บทความ

e-office

doctor it

บทความ เน็ตเวิร์ค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ประสานงานกลางข้อมูลด้าน ICT วช.

 อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...

"เตรียมความพร้อมการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ วช. เวอร์ชั่นใหม่"
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมสัมมนา "ร่วมลดทอนขยะไอที เพื่อบ้านหลังที่ ๒ ของเรา"

วันจึนทร์ที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
และพื้นที่นิทรรศการสูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย อาคาร วช. ๑

อ่านเพิ่มเติม...
 

 อ่านเพิ่มเติม...

"การประยุต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร วช."
หลักสูตรที่ ๕ : สร้างงานคำนวณอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Excel 2007 ขั้นสูง
วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

 อ่านเพิ่มเติม...

"การประยุต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร วช."
หลักสูตรที่ ๔ : นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 2007 ขั้นสูง
วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

 อ่านเพิ่มเติม...

"การประยุต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร วช."
หลักสูตรที่ ๓ : จัดการงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Word 2007 ขั้นสูง
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

 อ่านเพิ่มเติม...

"การประยุต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร วช."
หลักสูตรที่ ๒ : "ผลิต e-Books & e-Magazines ให้น่าสนใจด้วย FlippingBook"

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

 อ่านเพิ่มเติม...

"การประยุต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร วช."
หลักสูตรที่ ๑ : "รู้ คิด วิเคราะห์ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์" (PC Maintenance)
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

 อ่านเพิ่มเติม...

"เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย e-Office"
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

หลักสูตรเพิ่มเติมเทคนิคการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบสารบรรณฯ ในปัจจุบัน : รุ่นที่ ๒
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช. ๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5
         
Joomla Extensions